“Zelfsturing in het coachingsproces geeft jou zicht op nieuwe targets”

Gepubliceerd op: 24 november 2015 door Erik den Draak

blij met mij

Veel loopbaanadviseurs zijn apetrots op hun website. Dat is begrijpelijk, de investering die daarin zit in tijd en geld is vaak niet misselijk. Meestal is het resultaat daar ook naar. Bovendien is voor veel loopbaanadviseurs hun bureau een stukje van henzelf. De presentatie van dat bureau op het wereldwijde web is soms dan ook een uiting van enthousiasme, ten koste van de zakelijkheid.

Essentie

In mijn boek “Spring eruit met je sollicitatiebrief” confronteer ik de lezer (sollicitant) met de vraag wat nu de essentie is van de sollicitatiebrief. In mijn optiek is de sollicitatiebrief een zakelijke brief die als oogmerk heeft te komen tot een zakelijke overeenkomst tussen twee partijen. Daarmee beoog ik vooral te benadrukken dat al te veel gekkigheid in een sollicitatiebrief niet wenselijk is.

Hetzelfde geldt voor websites van loopbaanadviseurs. Ook die beogen te komen tot een zakelijke propositie van de ene partij jegens de andere. Het is dan ook verbazingwekkend hoe onzakelijk sommige websites van loopbaanadviseurs kunnen zijn.

Eén van de meest gemaakte fouten is dat de tekst van een website vol staat met “managementspeak” of ander geleuter. Een paar voorbeelden:

“Ons bureau is een change agent in people business”

“Zelfsturing in het coachingsproces geeft jou zicht op nieuwe targets”

“Change to happiness en bereik je droombaan”

De anglicismen vliegen je om de oren bij managementspeak, maar de alternatief ingestelde collega’s kunnen er ook wat van. Tarotkaarten en boetseersessies moeten cliënten soms leiden naar een nieuwe bestemming in hun leven en loopbaan. Als daar vraag naar is, prima. Maar bij sommige websites krijg je gemakkelijk de indruk dat het leggen van de kaarten belangrijker is dan de nieuwe baan van de cliënt. En dat is precies waar vraag en aanbod elkaar mislopen. De meeste mensen zijn gewoon ongelukkig in hun werk of net ontslagen en de behoefte om dan troost te zoeken in het knuffelen met klei is doorgaans laag.

Uitgaan van de ander

Blijf jezelf, maar blijf ook heel dicht bij je doelgroep, is mijn advies. Niet alleen in je aanpak (“approach”, voor de managers onder ons), maar ook in de uitingen op je website. Wie ben je, wat doe je en waarmee ga je de cliënt helpen? Maak dat duidelijk op je website en ga uit van de behoefte van de cliënt. Is dat nieuw werk, vertel dan wat je op dat gebied kunt betekenen. Is dat hulp bij burn-out? Vertel dan wat je van plan bent te gaan doen.

Een bezoek aan een website is een contactmoment. Dat contactmoment komt nooit zomaar tot stand, daarvoor is iemand achter zijn computer (of “mobile device”) gekropen om iets op te gaan zoeken. En op enig moment kwam die persoon op jouw website. Maak daar gebruik van. Geef iets weg (informatie), maak het bezoek de moeite waard. Probeer het contact te faciliteren (“klik hier”, “vul in”, “bel op”). Managementspeak en ander geleuter helpen daar zelden bij. Wie de cliënt centraal stelt helpt zichzelf het meest. En dat begint op je website.