Privacybeleid

Emergion, uitgever van websites op het gebied van solliciteren, werk en loopbaan, KvK Rotterdam 67589685, maakt gebruik van persoonsgegevens en verklaart daarover het navolgende.

Verzamelde gegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

De websites van Emergion en derden (bijvoorbeeld adverteerders, Google Analytics) gebruiken cookies voor webstatistieken en onderzoek over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren. Emergion kan deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen.

Derden maken gebruik van cookies wanneer u naar hen doorklikt en/of wanneer u een dienst of product bestelt of afneemt. Emergion wordt hiervan niet of alleen indirect (bijvoorbeeld voor het toekennen van commissie) op de hoogte gesteld. Emergion vraagt niet actief naar gegevens en deelt gegevens niet actief met derden, tenzij op grond van een (wettelijke) verplichting.

Doel van de gegevensverzameling

Emergion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Doorgeleiden van verzoeken om informatie
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze producten, nieuwsbrief en/of reclame
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een gebruikersaccount aan te maken, indien van toepassing

Bewaartermijn

Emergion bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, worden deze verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Emergion en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@emergion.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Beveiligingsmaatregelen

Emergion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw gegevens, neem dan contact met ons op info@emergion.nl.

Bereikbaarheid

Emergion is gevestigd aan de Nagelkruidstraat 34 te (3053 EP) Rotterdam en is bereikbaar op telefoonnummer +31 6 431 70 100 en info@emergion.nl.